ჩიპიანი საკეტები

ჩიპიანი საკეტები

ჩამონტაჟებულია ჩიპიანი საკეტები, კონკრეტულ შემთხვევაში კარები არის ცეცხლგამძლე